Rīdzene
Rīdzene
Bērnu un jaunatnes sporta skola

Normatīvie akti

BJSS "Rīdzene" 28.12.2017. pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017. gadā.

BJSS "Rīdzene" 19.12.2016. pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā šeit.

BJSS "Rīdzene" 29.06.2016. iekšējie noteikumi Nr.SPSR-16-3-nts "Par kārtību bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" airēšanas bāzes teritorijā" šeit.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Atbalstītāji