Rīdzene
Rīdzene
Bērnu un jaunatnes sporta skola

BJSS Rīdzene

BJSS "Rīdzene" iekšējie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Bērnu un jaunatnes sporta skolā "Rīdzene""

BJSS "Rīdzene" iekšējie noteikumi "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Bērnu un jaunatnes sporta skolā "Rīdzene""

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

BJSS "Rīdzene" iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma "Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS "Rīdzene" audzēkņu pārvadāšanai" (id.Nr. RD SPSR 2017/2) rezultātiem un noteikusi iepirkuma uzvarētāju - SIA "Konti Buss".
Pamatojums : BJSS "Rīdzene" 17.07.2017. iepirkumu komisijas lēmums (sēdes protokols Nr. SPSR-17-23-pro).Iepirkuma kontaktpersona - L.Straume tel. 67037348

Paziņojums par plānoto līgumu

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums šeit.

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu.

Iepirkuma priekšmets:

„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai” (id. Nr.RD SPSR 2017/1).

Iepirkums pārtraukts.

Iemesls: neprecīza tehniskā specifikācija. Lēmuma pieņemšanas datums: 24.03.2017.

Iepirkuma kontaktpersona - Aivars Misiņš, 29344657.

Paziņojums par plānoto līgumu

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS „Rīdzene” audzēkņu pārvadāšanai"

nolikums šeit.

3 lapa no 11

Atbalstītāji