Rīdzene
Rīdzene
Bērnu un jaunatnes sporta skola

Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs

Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām daudzbērnu ģimenēm.

Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Informāciju un konsultāciju par reģistrēšanos Reģistrā var saņemt:

 • zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055
 • vēršoties personīgi Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā1 vai Rīgas Sociālajā dienestā2

Kā reģistrēties Reģistrā?

Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu “Reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam”

 • autorizējieties, izmantojot kādu no piedāvātajām iespējām
 • aplieciniet, ka esat pilngadīga persona un ka piekrītat savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām
 • norādiet sazināšanās veidu un kontaktinformāciju (telefona nr., e-pasta adresi), lai saņemtu paziņojumus par daudzbērnu ģimenes statusa izmaiņām. Paziņojumus izsūta, ja ģimene tiek reģistrēta Reģistrā; ģimenei līdz daudzbērnu ģimenes statusa beigu datumam atlikušas 10 dienas; ģimenei ir beidzies daudzbērnu ģimenes statusa periods
 • pēc datu iegūšanas automātiski tiks pārbaudīts, vai Jūsu ģimene atbilst Reģistra kritērijiem:
 • Ja ģimene atbilst Reģistra kritērijiem, parādīsies ieraksts “statuss Reģistrācija veiksmīga”
  • Ja ģimene neatbilst Reģistra kritērijiem, parādīsies ieraksts “Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam, jo neizpildās kāds no kritērijiem”
  • Ja nepieciešams iesniegt dokumentus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem, ir iespējams augšuplādēt dokumentu datnes (piemēram, izziņas no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmumus par bērna ārpus ģimenes aprūpi u.c.)

! Ja atcelsiet piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, Jūsu ģimenes dati Reģistrā vairs netiks apstrādāti.

Uzmanību !
Reģistrā jāreģistrējas un piekrišana datu apstrādei jāapliecina katrai ģimenes pilngadīgai personai!!!

Ja Jums nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski,izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, Jūs varat vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informācija par pieņemšanas laikiem pa tālruni 80000800) vai Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā, pieņemšanas laiki P.10.00-18.00; O. 9.30-15.00; C.9.00-16.00 ) un

 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu
 • parakstīt piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā
 • ja nepieciešams, uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem (piemēram, izziņa no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi)

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija
 • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija
 • Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija
 • Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija

Kas jāzina par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru?

Kas jāzina par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru?

2018. maijs

1 Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informācija par pieņemšanas laikiem 80000800

2 Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā , pieņemšanas laiki P.10. 00-18.00; O. 9.30-15.00; C.9.00-16.00

Atbalstītāji